Hírek Előadások Karitatív Életmód, gyógyítás Szellemi tanítások
Bemutatkozás | Kiadványaink | Tanfolyamok Keresés | Webáruház | Kapcsolat
www.napfenyesfesztival.hu

Ave Maria

Ave Maria könyvAz emberiség ősidők óta hitte és tudta, hogy létezik egy égi édesanyánk, aki olyan szeretettel és gondoskodással figyel minden egyes emberre, ahogy a földi édesanyák saját gyermekükre. Az Égi Szűzre már a kereszténység előtti kultúrákban is úgy tekintettek, mint az élet és születés isteni anyjára. Hozzá fohászkodtak gyermekáldásért és a föld termékenységéért egyaránt. Minden kultúrában tisztelettel fordultak felé, akit az egyiptomiak Ízisznek, a görögök Szófiának, a magyarok pedig Nagyboldogasszonynak neveztek. A magyarság számára különös jelentősége van az Ő tiszteletének, hiszen István király neki ajánlotta fel országunkat, amelyet így „Regnum Marianum”-nak, azaz Mária országának neveztek el.

A mai erősen férfias világunkban különösen fontos, hogy az Isten-Anyával való kapcsolatunk erősítése révén rátaláljunk azokra a női minőségekre, amelyek a befogadás, elfogadás, odaadás, szolgálat, együttérzés, gondoskodás, a természet szeretete és minden élet tisztelete révén valósulnak meg bennünk. Hallgassunk a szívünkre, figyeljünk a megérzéseinkre, éljük meg és fejezzük ki az érzelmeinket, hiszen ezek által is Őhozzá kerülünk közelebb.

A keresztény tanítások szerint az Égi Szűz a kegyelmi erők közvetítője és Ő az, aki képes minket elvezetni Krisztushoz. Hagyjuk hát, hogy az Isten-Anya elküldje hozzánk bölcsességét, megérintse szívünket szeretetével, és kezünket fogva azon az úton vezessen minket, amely a Megváltóhoz vezet.

Az izraeli Názáret városában található Angyali üdvözlet-bazilikát a római katolikus hagyomány szerint az angyali üdvözlet barlangja fölé emelték, ahol Gábriel arkangyal bejelentette Szűz Máriának Jézus születését. A Közel-Kelet legnagyobb méretű, kétszintes kegyhelytemploma 1960-tól 1969-ig épült újjá, egy 4. századi szentély alapjain. Az épületet 1969-ben szentelte fel VI. Pál pápa. A felső templom falain azóta is gyűlnek az 5-6 méteres mozaik falképek, amelyeket egy-egy ország művészei alkottak és ajándékoztak a templomnak. Az e kötet képanyagául is szolgáló Madonna-ábrázolások – melyek közül a kisebb méretűek a templom fedett udvarára kerültek – folytatják azt az elvet, hogy minden országból legyen ott egy a Szűz Mária tiszteletét kifejező kép. Az egyes képek mellett e kiadványban az adományozó nemzetek nyelvén az Üdvözlégy imája olvasható.

A kötet magyar nyelvű kiadását az egyes műalkotások ihlette rövid verses fohászok gyűjteménye teszi teljessé. A könyvben szereplő képekkel és imákkal szeretnénk segíteni, hogy közelíthessünk Égi Édesanyánkhoz. Az Égi Anya megnyitja minden ember szívét, minden nép szívét, s a Mindenség Szívét a Szeretetre!

Ezúton köszönjük meg a jeruzsálemi Keresztény Információs Központnak, hogy lehetővé tették a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika falán lévő alkotások e könyvben való megjelenését.

Kapható a Napfényes Élet Alapítványban és a könyvesboltokban!

On-line Rendelés

 

ave-maria-csik

Copyright © 2013 Napfényes Élet Alapítvány - info@napfenyes.hu • 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. mfszt 1. • Telefon: 1/311-9999, 30/311-9999
Tanfolyami helyszín: 1063 Budapest, Bajnok u. 12.